Service og tilgjenglighet

Jeg legger stor vekt på service og tilgjengelighet, og du kan ringe meg når som helst. Har du en utfordring som trenger høyeste priortering. Ring meg, og vi løser det sammen. 

Kvalitet

Min jobb er å bidra til din bedrifts verdiskapning. Det du legger i nettsiden skal kaste av seg i form av omsetning og økt kundetilfredsstillelse. Det er dette jeg legger i å levere kvalitet. 

Oppfølging og analyse

Den perfekte nettsiden finnes ikke, og internett er i stadig endring. En vellykket nettside forutsetter oppfølging og analyse av hvor ofte og hvordan den besøkes. Derfor gjør jeg dette som en del av leveransen - uten ytterligere kostnader eller forpliktelser. 

Langsiktighet

Mitt mål er å følge mine kunder til suksess. Du kan stole på at jeg ønsker et langsiktig kundeforhold til deg og din bedrift. Jeg vil derfor alltid prioritere din verdiskapning foran kortsiktig inntjening på min side. 

Kompetanse

Mitt spesialfelt er å skape gode designløsninger i vid og snever forstand. En nettside eller en brosjyre må ha en logisk oppbygning og være utformet med tanke på å fremme salg. Dette er det jeg kaller design i vid forstand. Samtidig er fargebruk, logo og andre designelementer viktige enkeltkomponenter som er med å bygge din bedrift som merkevare. Dette er design i snever forstand, som også er svært viktig.
 

Teknologi

Jeg har ingen bindinger til spesielle leverandører eller løsninger og jobber med ulike tekniske plattformer. Jeg henter inn spesialkompetanse på tekniske løsninger der dette er påkrevet.

Leveranse

Kontakt meg for utforming av:

Nettsider og profiler i sosiale medier.
Brosjyrer og reklamemateriell.
Profilarbeider, herunder utforming eller oppdatering av logo, visittkort, brevark mv.

Recent Posts / View All Posts

blog_img_searchsign

7 grunner for din bedrift til å ha en nettside i 2013

| Design, Digital Strategi, Markedsføring | No Comments

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet, “trenger jeg en nettside?”. Som så mange små bedriftseiere,  tror du kanskje at din bedrift ikke kan dra nytte av å…

McDonalds forbruker kritikk

Hvordan takle forbrukernes kritikk på sosiale medier?

| Uncategorized | No Comments

Hva er den beste måten å håndtere negative tilbakemeldinger på i sosiale medier? Svaret er sjelden å ignorere problemet og håpe det forsvinner! De fleste bedrifter forstår viktigheten av sosiale…